آخرین دریچه ی سد ساوه هم زیر آب رفت

احتمال سریز شدن سد ساوه

آِیا سد ساوه سر ریز می کند ؟

به گزارش پایگاه خبری ساوه سد ساوه در اثر بارندگی های اخیر درحال پر شدن میباشد فیلمی از سد ساوه و پر شدن آخرین دریچه آن در طی بارش های اخیر
امروز ۱۶ فروردین ۱۳۹۸

این خبر را به اشتراک بگذارید :