بولاق اوتی

طبیعت قاراقان

نوعی سبزی خوشمزه که در کنار چشمه و رود یافت میشود و عصرانه خوبی در کنار نون پنجه کِش و پنیر کهنه محلی است
سو گَلَر داشا چالار
داش اُوزین داشا چالار
یِمَه نامرد چورَکین
آخرده باشا چالار

این خبر را به اشتراک بگذارید :