حضور مدیرکل شهری استانداری در غرق آباد

مدیرکل شهری استانداری مرکزی با حضور در شهرهای غرق آباد و نوبران از فعالیت های مدیریت شهری بازدید کرد

این خبر را به اشتراک بگذارید :