به گزارش خبرگزاری ساوه خبر – جلسه شورای معاونین استانداری به ریاست آقازاده استاندارمرکزی و با حضور ” علی میرزایی” معاون استاندار و فرماندار ساوه ،معاونين و دیگر مدیران مربوطه در محل استانداری برگزار شد

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :