به گزارش خبرگزاری ساوه خبر – حضور آقازاده استاندار مركزي و “علی میرزایی” معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه در همايش استانداران و فرمانداران سراسر كشور با حضور رئيس جمهور

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :