به گزارش خبرگزاری ساوه خبر – ادامه عملیات تکمیل کمربندی شمال شهر ساوه (سیدالشهدا)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :