بزرگترین تملک قرن شهرداری ساوه در دوره پنجم رقم خورد

بزرگترین تملک قرن شهرداری ساوه در دوره پنجم رقم خورد

بزرگترین تملک قرن شهرداری ساوه در دوره پنجم رقم خورد

تملک بلدیه شهر ساوه در زمینی به وسعت ۳۲۰۰ متر مربع در میدان امام و در مجاورت پیاده راه امام ره به عنوان بزرگترین تملک شهر صورت گرفته است که علاوه بر حفظ این بنای تاریخی به یک مجموعه چندمنظوره با کمک سرمایه گذار تبدیل شده و به عنوان مولد درآمد پایدار برای شهر و شهرداری خواهد بود.