به گزارش خبرگزاری ساوه خبر – آماده سازی بیش از ۵۰ نقطه سطح شهر ساوه برای نصب پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی

این خبر را به اشتراک بگذارید :