به گزارش خبرگزاری ساوه خبر – حضور افاغنه ساکن در اردوگاه اتباع افغانستانی شهید ناصری ساوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن

این خبر را به اشتراک بگذارید :