به گزارش خبرگزاری ساوه خبر – ارتباط مردمی مستقیم با استاندار مرکزی و معاونین از طریق تماس با شماره ۱۱۱

دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۹
ساعت ۹/۳۰ لغایت ۱۱ صبح

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :