موزیک جدید شاهسونی سعید اشرفی

موزیک جدید شاهسونی سعید اشرفی

موزیک جدید شاهسونی سعید اشرفی

موزیک جدید محلی سعید اشرفی

موزیک اولدوم اینان شاهسونی

موزیک جدید محلی تنظیم علیرضا فرخ و با صدای سعید اشرفی منتشر شد

 

 

 

 

 

متن آهنگ نازلی گوزل

نازلی گوزلوم یانوما

نازلی گوزل گل یانوما

اولدوم اینان گوزلم

سن یویمین چراغیای

گولشنیم بولاغیای

اولدوم اینان

چوخ استرم من یارومو

بیر من اولام

بیر ده اوه