بازدید از اردوگاه افاغنه مهمانشهر شهید ناصری

بازدید از اردوگاه افاغنه مهمانشهر شهید ناصری

به گزارش پایگاه خبری ساوه خبر :

بازدید میدانی از مهمانشهر شهید ناصری

الیاسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ساوه مهدیبه همراه آدینه مدیرکل امور مهاجرین و اتباع خارجی و سرهنگ جمالی فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از پاسگاه انتظامی مهمانشهر شهید ناصری(اردوگاه افاغنه) بازدید کردند.

این بازدید با هدف بازسازی، تجهیز و رفع نواقص و آغاز به کار مجدد این پاسگاه انتظامی و ارتقا امنیتی انجام شد.

همچنین در این بازدید وضعیت اجرای نیروگاه خورشیدی مستقر در این مهمانشهر و سایر تاسیسات متعلقه نیز مورد بررسی قرار گرفت.