چرا سیل‌های شمال کشور ویرانگر شده‌اند؟

علت سیل های شمال کشور

دلایل سیل های شمال ایران

درختان عامل موثری در تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک به شمار می‌روند. جنگل‌ها به کمک شاخ و برگ درختان از سرعت باد می‌کاهند و با ریشه گیاهان خاک را حفظ می‌کنند. وقتی پوشش گیاهی کاسته شود، آب به آسانی حرکت کرده و منجر به سیلاب‌های خطرناک می‌شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :