مه بسار غلیظ در محور قدیم ساوه همدان / هوای مه آلود بخش نوبران

مه بسار غلیظ در محور قدیم ساوه همدان / هوای مه آلود بخش نوبران

مه بسار غلیظ در محور قدیم ساوه همدان / هوای مه آلود بخش نوبران

🌧 بارش باران، مه غلیظ و کاهش دید در محورهای اصلی و فرعی نوبران

🔹 از رانندگانی که قصد عبور از این محور رو دارند، خواهشمندیم ضمن حفظ سرعت مطمئنه و رعایت فاصله مناسب با خودروی جلویی از قوانین راهنمایی و رانندگی تبعیت کنند.

👈 جمعیت هلال احمر غرق آباد