آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در دانشکده علوم پزشکی ساوه

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در دانشکده علوم پزشکی ساوه

آخرین آمار #واکسیناسیون_کرونا در دانشکده علوم پزشکی ساوه تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه هشتم آذر ۱۴۰۰

 

▪️ دریافت دوز سوم واکسن کرونا در سالمندان به افزایش ایمنی این عزیزان و اطمینان خاطر ایشان و خانواده شان کمک خواهد کرد.

▪️ درصد جمعیت واکسینه شده شهرستان ساوه کمتر از کل استان مرکزی می باشد. این مساعدت و همراهی تمام مردم را می طلبد.