روستای خانقاه ساوه|اخبار روستای خانقاه |خانقاه کجاست

روستای خانقاه ساوه|اخبار روستای خانقاه |خانقاه کجاست

 

 

روستای خانقاه
روستای نمونه محیط زیستی ،گردشگری و حفظ طبیعت و منابع طبیعی.
تشکر از استاد احتشام رییس شورای اسلامی ،اعضای شورای اسلامی ،دهیار و ساکنان با فرهنگ.

لوله کشی قطره ای کلیه نهالها و اجرای بیش از پانزده هزار متر لوله کشی به جهت آبیاری قطره ای

خدمت دوستان گرامی بنا بر درخواست دوستان شمه ای از فعالیت زیست محیطی در روستای خانقاه در یکسال گذشته ارایه میگردد
تسطیح تمام معابر روستا و شن ریزی کوچه ها و معابر اصلی بجهت مبارزه با ریزگردها و بهزیستی اهالی
هرس درختان خیابانها و معابر برای اولین بار در فصل زمستان
کاشت نهال و ساخت منبع آب در مزار روستا و آبیاری قطره ای و شن ریز ی و تعریض ورودی مزار روستا