آیین تکریم و معارفه رییس دادگستری و دادستان شهرستان ساوه

آیین تکریم و معارفه رییس دادگستری و دادستان شهرستان ساوه

آیین تکریم و معارفه رییس دادگستری و دادستان شهرستان ساوه
🔹در سالن فرمانداری

🔹 با حضور رییس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان

👈از امروز ابوالحسن شریفی بعنوان رئیس جدید دادگستری و محمودرضا سازنده بعنوان دادستان جدید شهرستان کار خویش را آغاز نمودند .
🔹در این جلسه از زحمات علیپور و ملکی ، طی سال ها خدمت در ساوه تجلیل به عمل آمد که البته ملکی رییس قبلی دادگستری به دلیل کسالت در مراسم حضور نداشت .