نماینده ولی فقیه در اهواز:فضای مجازی مروج فحشا است

نماینده ولی فقیه در اهواز:فضای مجازی مروج فحشا است

نماینده ولی فقیه در استان اهواز:

 

فضای مجازی مروج فحشا است

شال هم حجاب است

🔺 ۸۰ درصد دستگیر شدگان فرزندان طلاق بودند، ۵۰ درصد سابقه اعتیاد به مواد مخدر و الکل داشتند؛ انگیزه ۶۵ درصد هم هیجانی ست

🔺محمد نبی موسوی‌فرد امام جمعه اهواز گفت: کل شرکت کنندگان در اغتشاشات در سراسر کشور فقط ۹۰ هزار نفر هستند که می‌گوییم مقداری بیشتر است که نسبت به جمعیت ۹۰ میلیون نفری ایران، دو دهم درصد است. یکی از مسائل موجود مغالطه دشمن است. در خصوص تحلیل آماری دستگیرشدگان؛ ۹۵ درصد این افراد مجرد بودند، ۸۰ درصد فرزندان طلاق یا مطلقه بودند، ۵۰ درصد سابقه اعتیاد به مواد مخدر و الکل داشتند و انگیزه این‌ها ۶۵ درصد هیجانی است.