اخبار نوبران |مجموعه ورزشی ستارگان جوشقان|جوشقان

اخبار نوبران |مجموعه ورزشی ستارگان جوشقان|جوشقان

به گزارش پایگاه خبری ساوه خبر بعد از افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای جوشقان   ورزش و نشاط جایگاه ویژه ای در میان جوانان این روستا دارد
تمرین و مسابقه پیشکسوتان فوتبال با نوجوانان آینده ساز جوشقان

یکشنبه و چهارشنبه

ساعت ۱۷

مجموعه ورزشی ستارگان جوشقان