انتصاب مشاور و جانشین مدیر کل راه وشهرسازی استان در حوزه مسکن و ساختمان

انتصاب مشاور و جانشین مدیر کل راه وشهرسازی استان در حوزه مسکن و ساختمان

🔹 انتصاب:

🔹طی حکمی از سوی عباس یوسف زاده سرپرست اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی، آقای قاسم اسماعیل نژاد بعنوان مشاور و جانشین مدیر کل در حوزه مسکن و ساختمان و مدیر پروژه های ۸۱۰۰ واحدی اراک، ۱۳۲۰ واحدی کوی سردار سلیمانی اراک و ۱۸۴۸ واحدی شهرستان ساوه منصوب شد.

🔹مورخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۹