مهندس محمد جلالی بعنوان نماینده مردم شریف دلیجان و محلات استان مرکزی راهی مجلس شد.

مهندس محمد جلالی بعنوان نماینده مردم شریف دلیجان و محلات استان مرکزی راهی مجلس شد.

مهندس محمد جلالی بعنوان نماینده مردم شریف دلیجان و محلات استان مرکزی راهی مجلس شد.