به گزارش خبرگزاری ساوه خبر – در این دیدار مهندس حسینی شهردار ساوه،مهندس عبدالکریمی و مهندس حق پرست نیز حضور داشتند .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :