واکسیناسیون جامعه کارگری شهر ساوه

واکسیناسیون جامعه کارگری شهر ساوه

واکسیناسیون جامعه کارگری شهر ساوه

واکسیناسیون جامعه کارگری شهر ساوه با یک تیم ۱۰ نفره واکسیناتورها

به گزارش پایگاه خبری ساوه خبر به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه واکسیناسیون جامعه کارگری ساوه آغاز شده است

آدرس مراکز واکسینوسیون شهرستان ساوه

⭕️ مرکز واکسیناسیون قدسیه
⬅️ میدان مخابرات_خیابان سوم شعبان

⭕️مرکز واکسیناسیون کوثر
⬅️ خیابان امیرکبیر_ امیرکبیر ۱۴

⭕️دانشگاه آزاد
⬅️پل شهید چمران به سمت شهرک فجر_ میدان شهید فهمیده_ بلوار شهید ندیری_ ابتدای فاز یک شهرک