وزیر ارتباطات: خیلی از پلتفرم‌های ایرانی به مراتب بهتر از نمونه‌های خارجی هستند

وزیر ارتباطات: خیلی از پلتفرم‌های ایرانی به مراتب بهتر از نمونه‌های خارجی هستند

وزیر ارتباطات:

🔹خیلی از پلتفرم‌های ایرانی به مراتب بهتر از نمونه‌های خارجی هستند؛ قابلیت‌های بهتری دارند

 

🔹شبکه ملی اطلاعات با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت است

 

🔹 در برخی از ساعت‌ها محدودیت‌هایی در اینترنت بین‌الملل اعمال می‌شود، اما تمام سرور‌های داخلی در حال فعالیت هستند