نماینده تبریز : استمرار فیلترینگ تبعات ناخوشایندی را به همراه دارد

نماینده تبریز : استمرار فیلترینگ تبعات ناخوشایندی را به همراه دارد

🔴مسئولان این واقعیت را بپذیرند که فضای مجازی به مثابه اکسیژن است؛ استمرار فیلترینگ تبعات ناخوشایندی را به همراه دارد

 

احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس درخصوص استمرار فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی:

🔹 مسئولان این واقعیت را بپذیرند که فضای مجازی به مثابه اکسیژن است.

🔹 مردم نیاز دارند بایکدیگر ارتباط داشته باشند که طبیعتا استمرار این وضعیت تبعات ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت.

🔹اگر تصور کنیم که به واسطه فیلتر کردن، می‌توانیم در کشور مصونیت ایجاد کنیم، تصور غلطی است. این روش‌ها هیچوقت جواب نداده است.

🔹اعمال هرگونه محدودیت و سلب آزادی‌های مردم، در هر قالبی که اتفاق بیافتد نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت./اقتصاد آنلاین