شهرداری غرق آباد چرا پاسخگو نیست؟

شهرداری غرق آباد چرا پاسخگو نیست؟

 

شهرداری غرق آباد چرا پاسخگو نیست؟

 

🔷تماس های بسیار زیادی از همشهریان غرق آبادی دریافت می کنیم که نشان می دهد شهرداری غرق  آباد به درخواست های مردم برای لکه گیری معابر بی اعتنایی می کند!

 

🔷این تماس های بی پاسخ، باعث می شود تا پیام های مردم در آوای غرق آباد منعکس شود و ما مجبوریم پیام های مردم را منتشر کنیم.

 

🔷اگر شهرداری غرق آباد نمی تواند پاسخگوی مردم باشد اعلام کند تا مردم وقت خود را هدر ندهند.

 

🔷گزارش میدانی خبرنگار آوای غرق آباد از معابر سطح شهر در چند روز آینده منتشر می شود.

 

🔷امیدواریم شهردار و رئیس شورای شهر جواب مردم را بدهند