اخبار روز جوشقان | اخبار نوبران

اخبار روز جوشقان | اخبار نوبران

ورزش و نشاط

تمرین و مسابقه پیشکسوتان فوتبال با نوجوانان آینده ساز جوشقان

 

یکشنبه و چهارشنبه

 

ساعت ۱۷

 

مجموعه ورزشی ستارگان جوشقان