حمیده پارسافر از شاعران شهرستان زرندیه، نفر اول شعر زنان بیست و‌پنجمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس شد

حمیده پارسافر از شاعران شهرستان زرندیه، نفر اول شعر زنان بیست و‌پنجمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس شد

حمیده پارسافر از شاعران شهرستان زرندیه، نفر اول شعر زنان بیست و‌پنجمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس شد

🔹به گزارش خبرنگار فرهنگی تسنیم، دبیر بیست و پنجمین کنگره ی سراسری شعر دفاع مقدس خبر از نهایی شدن داوری‌های این کنگره داد و اسامی برگزیده در بخش های مختلف را معرفی کرد.

🔹حمیده پارسافر از استان مرکزی، شهرستان زرندیه، نفر اول شعر زنان بیست و‌پنجمین کنگره ی ملی شعر دفاع مقدس معرفی شده است.