مراقبه پیامکهای جعلی یارانه معیشتی باشید

مراقبه پیامکهای جعلی یارانه معیشتی باشید

🔴🔴🔴 ارسال گسترده پیامکهای جعلی یارانه معیشتی

🔸همزمان با برنامه های جدید دولت برای گستره دایره یارانه‌ای نقدی و کالابرگ الکترویک بازار پیامکهای جعلی با عناوین غیر واقعی در خصوص یارانه داغ شده است.
🔹️در پیامک زیر از مخاطب خواسته شده برای مشاهده یارانه معیشتی از طریق لینکی در داخل پیامک قرار داده شده پیگیری انجام شود.

🔸این درحالی است که به وضوح یک لینک مشکوک با ادرسی نا معتبر در این پیامکها قرار داده شده که احتمالا هدف ارسال کنندگان ان سود جویی از مردم است.