دانلود بش بش شاهسونی |دانلود آهنگ عاشیق مسیح الله رضایی 

دانلود بش بش شاهسونی |دانلود آهنگ عاشیق مسیح الله رضایی 

دانلود آهنگ شاهسونی

دانلود آهنگ عاشیق مسیح الله رضایی 

دانلود فول آلبوم عاشیق مسیح الله رضایی

دانلود آهنگ بش بش عاشیق مسیح اله رضایی

دانلود آهنگ تکی عاشیق مسیح اله رضایی

دانلود آهنگ شیرازی عاشیق مسیح الله رضایی

بیوگرافی عاشیق مسیح الله رضایی

عاشیق مسیح الله رضایی اگر بگوییم معروف ترین عاشیق ایل شاهسون اقرار نکرده ایم عاشیق مسیح الله رضایی نزدیک به نیم قرن در موسیقی شاهسونی فعالیت کرد وی یکی از محبوبترین خوانندگان ترک زبان مناطق ساوه, قم ,همدان ,شهریار,  اراک و آذربایجان میباشد پدران ما همه با صدای دلنشین عاشیق مسیح الله خاطرات بسیاری دارند از مجموعه آثار وی میتوان به

داستان کرم و اصلی 

داستان شاه اسماعیل و پری خانم 

داستان کور اغلو مسیح الله رضایی

داستان توقات مسیح الله رضایی

داستان غریب داستان افروز معصوم

داستان محمود مسیح الله رضایی

داستان صیدی مسیح الله رضایی

داستان قربان خان مسیح الله رضایی

داستان درویش مسیح الله رضایی

اشاره کرد اکثر داستان های نام برده در استریو خیام قم منتشر گردید با تشکر از همه عزیزانی که برای حفظ و زنده نگه داشتن فرهنگ ایل شاهسون زحمات فراوانی کشیدند

تهیه خبر : پایگاه خبری ساوه 

پخش آنلاین آهنگ عاشیق مسیح الله رضایی بش بش قاراقاشلارا