دانلود آهنگ محمد ترکمن |دانلود آهنگ محمد ترکمن داغلار

دانلود آهنگ محمد ترکمن |دانلود آهنگ محمد ترکمن داغلار

دانلود آهنگ محمد ترکمن

دانلود آهنگ محمد ترکمن داغلار

نام قطعه داغلار

چگور :علی حسینی

شعر تیلیم خان

اثری ماندگار از محمد ترکمن و همکاری عاشیق علی حسینی به نام دغلار تقدیم به همه ایلات ترک زبان بخصوص ایل شاهسون