زیباسازی محوطه امامزاده سید اسحاق (ع) با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰میلیون +نارضایتی مردم ساوه

زیباسازی محوطه امامزاده سید اسحاق (ع) با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰میلیون +نارضایتی مردم ساوه

زیباسازی محوطه امامزاده سید اسحاق (ع) با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰میلیون !!!

شنیده ها حکایت از این دارد سنگفرش محوطه امامزاده سید اسحاق (ع)۴۰۰میلیون هزینه داشته است +نارضایتی مردم!!!

این هزینه ها در حالی صورت گرفته که محله های اطراف امامزاده سید اسحاق (ع)گویای کمترین امکانات رفاهی می‌باشد

۴۰۰میلیون هزینه برای سنگفرش و پرداخت آن به پیمانکار آیا اسراف بیت المال نیست ؟

علت مخالفت با قرار دادن سنگ یاد بود خانواده های متوفی چیست؟

آیا در آینده قصد تصرف و ایجاد بنا را دارند ؟

وجوهی که مردم برای کمک به امامزاده پرداخت میکنند و یا از طریق فروش قبر به قیمت گزاف باید صرف چنین اقدامات بحث بر انگیز شود ؟

اگر امامزاده سید اسحاق (ع)به خودکفایی لازم رسیده است مثل آستان قدس رضوی میتواند در امور خیریه و تهیه جهیزیه اقدام کند نه اینکه هزینه سازی نمایید!!!/

 

حجت فاتح مدیر مسئول سایت ساوه خبر