به گزارش پایگاه خبری ساوه

نامه سرگشاده روح الله عالم زاده به فرماندار ساوه

 

آقای فرماندار ! لطفا بررسی عادلانه و منصفانه کنید

مدتی است که فعالیت دفاتر پیشخوان در راستای برون سپاری خدمات ادارات ، محل بحث و تأمل است .

عده ای معتقدند تا وقتی که کارمندانی در ادارات هستند که می توانند به امورات مردم رسیدگی کنند ، نیازی به احاله ی کار مردم به دفاتر پیشخوان نیست .

از طرفی دیگر ، عده ای نیز از برون سپاری خدمات ادارات دولتی به جهت کاستن از ازدحام مراجعین در ادارات دفاع می کنند که البته بخشنامه ها و دستور العمل های دولتی از چنین رویکردی حمایت می کند .

الغرض ، اخیراً با مخالفت اعضای محترم شورای شهر ساوه به برون سپاری خدمات شهرداری در دفاتر پیشخوان خاتمه داده شد .

بالطبع اتخاذ چنین تصمیماتی در حیطه اختیارات شورای شهر ساوه است ، اما ای کاش همانطور که در یک نشست خبری با اعضای محترم شورای شهر ، پس از انتقادهای جدی این اعضا به عملکرد دفاتر پیشخوان ، خواستار بررسی بیشتر در خصوص برون سپاری ها شدیم ، ابتدا تحقیق و بررسی جامعی صورت می گرفت و وجوه مثبت و منفی برون سپاری خدمات شهرداری ساوه در دفاتر پیشخوان ، به طور توأمان مورد مداقّه و تحقیق قرار می گرفت .

به طور مثال ، خوب است بررسی شود که اگر پرونده ای از دفاتر پیشخوان به واحدهای شهرداری ارسال می شود و احیانا مسئولین ذیربط در شهرداری – به هر دلیلی – با تاخیر به پرونده ها رسیدگی می کنند ، آیا بازهم دفاتر پیشخوان مقصرند ؟

به هر حال ، از مسؤولین ارجمند به خصوص فرماندار گرامی شهرستان ساوه انتظار است که دستور بازنگری و بررسی بیشتر را در این خصوص صادر کنند تا حقی ضایع نشود .

چنانچه فرماندار محترم پس از استماع نظرات شورای شهر و مدیران دفاتر پیشخوان به نظری قطعی رسیدند ، برای طرفین قابل قبول و حجت است .

روح الله عالم زاده
مدیر مسؤول نشریه « پیام ساوه »
۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :