در واحد حقوقی شهرداری ساوه چه می گذرد ؟

شنیده ها از برقراری رابطه فامیلی و خویشاوندی میان برخی مسئولین واحد حقوقی شهرداری ساوه حکایت دارد .
بررسی این نکته ضروری است که حضور مدیرانی با رابطه خویشاوندی آن هم با سابقه ۲۰سال فعالیت دائمی در این واحد مهم شهرداری ساوه ، چگونه شکل گرفته است؟

به نظر می رسد که زمان رسیدگی جدی به وضعیت مدیریت شهری ساوه فرا رسیده است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :