افتادگی دریچه میترال چگونه تشخیص داده می شود

افتادگی دریچه میترال چگونه تشخیص داده می شود

افتادگی دریچه میترال چگونه تشخیص داده می شود

دکتر منا کیا ساوه 

افتادگی دریچه میترال چیست

افتادگی دریچه میترال (Mitral Valve prolapse یا به اختصار MVP) یک نوع اختلال در کار دریچه میترال قلب است. دکتر منا کیا متخصص قلب و عروق ساوه در مورد افتادگی دریچه میترال اینگونه تشریح کرد .