واکنش یک فعال رسانه ای ساوه در پی انتصاب استاندار مرکزی

واکنش یک فعال رسانه ای ساوه در پی انتصاب استاندار مرکزی

با استقبال از سخن جناب نظری رئیس مجمع نمایندگان استان …

عرض خداقوت

◽️مستندا عرض می کنم داشته های چهل ساله اخیر مرکز استان فریاد می زند که چه خبر است …

◽️انتصاب مدیران‌ بومی استان از همه شهرستان ها با عدالت تنها راه عدالت‌ محوری بودجه های استانی و‌ ملی و‌ جبران زیاده خوری هاست که هرگز استان‌منشی ها در دهه های گذشته اجازه چنین مسیری را نداده است و ….

◽️مثالی بزنم استادیوم‌ ده هزار نفری در #اراک بودجه اش از کل بودجه ورزش استان بیشتر بوده و‌ حالا میخواهند #دهکده_المپیک‌ که #ساوه از مراکز مهم کشوری احداث آن هست را هم به اراک ببرند. به نظر شما اگر همه داشته های ملی استان را جمع کنیم قطره ای از داشته های مرکز استان می شود؟

◽️به نظر می رسد بهتر است داشته های استان در چهل سال اخیر را یه جمع بزنیم و فاصله جبران شود و بعد اجازه چنین‌ پروژه هایی ….

◽️از دیگر اقدامات استاندار جدید می تواند انتصاب معاونان‌ از شهرستان‌ها و‌تغییر مدیران‌کل غیربومی استانی باشد…

یا علی مدد

محمدرضاعلیزاده