رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی زرندیه به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد

رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی زرندیه به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد

رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی زرندیه به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد

رئیس کل دادگستری استان مرکزی از صدور حکم انفصال موقت رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه به جرم گزارش خلاف واقع و ممانعت از اجرای حکم دادگاه خبر داد.

حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی با اعلام این خبر افزود: مطابق دادنامه صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان زرندیه رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه به اتهام تنظیم گزارش خلاف واقع و ممانعت از اجرای حکم دادگاه و دستور مقام قضایی با سوء استفاده از موقعیت شغلی به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

وی ادامه داد: نماینده حقوقی اداره جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه و یکی از مامورین انتظامی شهرستان زرندیه از دیگر مجرمین این پرونده بوده اند که به همین اتهام نماینده حقوقی اداره جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه به یک سال انفصال از خدمات دولتی و مامور انتظامی شهرستان زرندیه به ۷ ماه حبس تعلیقی و ممنوعیت اشتغال در نیروی انتظامی به مدت شش ماه محکوم شده اند.

حجت‌الاسلام موسوی خاطرنشان کرد: در صورت قطعیت حکم، مجازات فوق در مورد مجرمین مذکور اجرا می شود، اما فعلا رای مذکور بدوی است و هنوز قطعی نشده و مهلت تجدیدنظرخواهی باقی است.

وی در پایان با اشاره به عزم، اراده و سیاست راهبردی دستگاه قضایی در فسادستیزی و مبارزه قاطع با بی عدالتی در تمامی ابعاد و عرصه ها، بر رعایت کامل قوانین و مقررات در سازمانها و نهادها و نیز اشراف مسئولین بر مجموعه تحت مدیریت خود تأکید کرد و بر برخورد محکم و بی اغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات و ترک فعل های احتمالی صورت گرفته در تمام ارگان ها به خصوص دستگاه های خدمات رسان تاکید کرد.