ورود فرماندار ساوه به موضوع تعطیلی سینما 

ورود فرماندار ساوه به موضوع تعطیلی سینما 

 ورود فرماندار ساوه به موضوع تعطیلی سینما

 

فرماندار ساوه در واکنش به تعطیلی سینما گفت: بهره مندی از تفریحات سالم را حق شهروندان ساوجی می دانم و باید نهادهای متولی زیرساخت های فرهنگی ساوه تقویت کنند.

 

الیاسی افزود: با توجه به درخواست های مکرر جمعی از شهروندان، موضوع تعطیلی فعالیت سینمای ساوه در دستور کار قرار گرفته است.

 

🔹وی اضافه کرد: در هفته جاری با برگزاری نشست مشترک با دستگاه ها و نهادهای متولی، تکلیف موضوع سینمای ساوه را مشخص خواهیم کرد.