شرکت صنعتی پترومهام در شهرک صنعتی نوبران به بهره‎‌برداری رسید.

شرکت صنعتی پترومهام در شهرک صنعتی نوبران به بهره‎‌برداری رسید.

 

با حضور استاندار مرکزی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و فرماندار ویژه ساوه و سایر مسئولین شرکت صنعتی پترومهام در شهرک صنعتی نوبران به بهره‎‌برداری رسید.