یالوارانا یالوار یعنی چی | معنی یالوارانا یالوار

یالوارانا یالوار یعنی چی | معنی یالوارانا یالوار

یالوارانا یالوار یعنی چی
ترک زبان ها میگن
یالوارانا یالوار
اونی که منتت را میکشه بکش
اگه کسی دوستت داره دوستش داشته باش