امسال، احداث باند دوم ساوه به غرق‌آباد با ۶۵ میلیارد تومان اعتبار، آغاز خواهد شد.

امسال، احداث باند دوم ساوه به غرق‌آباد با ۶۵ میلیارد تومان اعتبار، آغاز خواهد شد.

امسال، احداث باند دوم ساوه به غرق‌آباد با ۶۵ میلیارد تومان اعتبار، آغاز خواهد شد.

/بخشی از سخنان حجت الاسلام محمد سبزی نماینده مردم شریف شهرستان های ساوه و زرندیه در روستای میچینک در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲/