روحانی از جنس قدرت است

روحانی از جنس قدرت است

روحانی از جنس قدرت است

از آنها که حتی قبل انقلاب، خود را برای صندلیهای پنجاه سال آینده‌ نظام جدید آماده میکردند. چنین شخصیتی که خود را صاحب کشور و بقیه را رعیت میداند‌‌، چه نیازی به تابعیت دوگانه دارد؟ چرا مخالفان روحانی پوست خربزه‌ها را نمی‌بینند؟ چرا اینقدر به دام تیم رسانه‌ای روحانی میفتند؟

منهم اگر جای تیم جنگ روانی روحانی بودم میگذاشتم شایعه دوتابعیتی بودنش بالا بگیرد تا مخالفان کم‌هوشی که نفرت نابینایشان کرده به دام بیفتند. بعد براحتی یاوه بودن این شایعه را آشکار می‌کردم و‌ رییس جمهور یک‌تابعیتی را مثل قهرمانی ملی پشت بولدوزر سوار میکردم تا از روی مخالفان رد شود. 🔸خلاصه آنکه در سیاست فقط مشت‌های گره کرده و رگهای بادکرده گردن مهم نیست. بینش و تحلیل و محاسبه حرکت بعدی طرف مقابل هم مهم است. اگر تحلیل مطمئن از شرایط ندارید، حداقل در کنش سیاسی عجله نکنید. شاید دامی برایتان پهن کرده باشند.

خلاصه تر بگویم. کشور و مردم در وضعیتی حساس قرار دارند. مردم در مضیقه‌اند و مطالبات اقتصادی مشخص دارند. و سیاستهای اقتصادی دولت این روزها باید هرچه دقیقتر زیر ذره بین باشد و مردم و روزنامه‌نگاران و مراجع و گروه‌های سیاسی باید همه تمرکزشان روی این مسایل حساس باشد. با ایجاد مسایل انحرافی به دولت برای ایجاد قائله ای دیگر و فرار از پاسخگویی اقتصادی کمک نکنید.

هراکارد بیخردانه «استخر فرح»‌ شما، هر کج سلیقگی متحجرانه شما با یک «مائده هژبری» دیگر، هر اشتباه شما، یعنی خریدن یک هفته مهلت دیگر برای دولت و یک هفته فرار دیگر از پاسخگویی برای دولت و یعنی یک هفته سخت تر شدن وضع اقتصادی مردم و دشوارتر شدن زندگی میلیونها مستضعف ایرانی.