پیرترین زن ایرانی فوت شد

پیرترین زن ایرانی فوت شد

پیرترین زن ایرانی فوت شد

«معصومه صانعی طرقی» اهل کاشمر و متولد اول مهر ۱۲۷۷ با ۱۲۶ سال سن در مشهد درگذشت.

این بانو سه دوره قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی را دیده بود.