پاسخ کوتاه مدیر مسؤول « پیام ساوه » به بیانیه مفصل شهردار ساوه در خصوص فضا سازی رسانه ها پیرامون « فراخوان مسکن ارزان قیمت » :

بسم الله الرحمن الرحیم

برادرم ، جناب آقای حسینی
شهردار محترم ساوه

سلام علیکم ؛

بیانیه ی مفصل آن جناب را مطالعه کردم.
هر چه اندیشیدم که در پاسخ به اتهاماتی که نثار ما کرده اید چه بگویم ؛ جز دعای خیر و توفیق خدمت بیشتر شما به مردم ، به ذهنم نرسید . برای خود و جناب عالی ، سینه ای گشاده و لبخندی زیباتر آرزومندم .

روح الله عالم زاده
مدیر مسؤول پیام ساوه
۴ مرداد ماه ۱۳۹۸

این خبر را به اشتراک بگذارید :