به گزارش خبرگزاری ساوه خبر – ستاد انتخابات ساوه واقع در فرمانداری ويژه شهرستان ساوه هم اكنون آماده ثبت نام از کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس است

این خبر را به اشتراک بگذارید :