متن زیبا درباره پزشک|روز پزشک مبارک |پزشکان ساوه

متن زیبا درباره پزشک|روز پزشک مبارک |پزشکان ساوه

روز پزشک مبارک

 

به خاطر تمام روزها و ساعت های بی خوابی

به خاطر تمام روز ها و شب های دور از خانواد ات

به خاطر دستان شفابخشت

به خاطر تمام لبخندهای آرمش بخشت از تو مچکریم

روزت مبارک روز پزشک گرامی باد

******

پزشک گاهی بیماران را درمان میکند، اغلب آن را تسکین میدهد اما همیشه باید به بیماران آرامش بخشد…

ای آرامش بخشان روح و جان و تن، روزتان گرامی باد

*****

پزشک با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند.

روز پزشک مبارک