مشکلِ زیر ساخت زمین های موقوفیِ بام ساوه حل شد

مشکلِ زیر ساخت زمین های موقوفیِ بام ساوه حل شد

مشکلِ زیر ساخت زمین های موقوفیِ بام ساوه حل شد

🔹پیرو جلسه‌ی روز دوشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ حجت الاسلام سبزی نماینده ساوه و زرندیه با حجت الاسلام خاموشی ریاست محترم سازمان اوقاف و امور خیریه کشور مشکلِ زیر ساختِ زمین هایِ موقوفیِ بام ساوه حل شد.

🔺در این نشست حجت الاسلام سبزی با تشریح مشکل پیش آمده خواستار حل این مشکل شدند. پیرو این درخواست؛ حجت الاسلام خاموشی نسبت به تأمین اعتبار جهت انجام زیر ساخت های لازم قول مساعدت دادند.

✅ با انجام زیر ساخت های لازم مشکل ساخت و ساز در این منطقه حل و صاحبان زمین از بلا تکلیفی خارج خواهند شد.

🔺در این نشست حجت الاسلام عطاءاللهی ریاست محترم اداره اوقاف ساوه نیز حضور داشتند.