دانلود اهنگ ددی یانوب علی کرم | آشیق علی رمضانی

دانلود اهنگ ددی یانوب علی کرم | آشیق علی رمضانی

دانلود اهنگ ددی یانوب علی کرم

آشیق علی رمضانی

دانلود آهنگ آشیق علی رمضانی

 

آشیق علی رمضانی یکی از هنرمندان محبوب ایل شاهسون می باشد که از وی آثار بسیاری منتشر شده است

من آهنگ ددی یانوب علی کرم 

بو گلن هارالیدی

داغلارون مارالی

ائیل اوپوم اوزیدن

اورگیم یارالدی

قول ساری بویماخ ساری

بویندان بویماخ ساری

ائلی ورگین ائلیمه گیدک رزنه ساری

ائلی ورگین ائلیمه گیدک ساوایا ساری

داغدان اندین اوزه

قوناخ اولدوم سیزه

اینجیمیش کوسموشم

داها گلمم سیزه ساری

قول ساری بویماخ ساری

گل شباهنگ ساری

ائلی ورگین ائلیمه گیدک آوج ساری

اوتایدای قوچ وورلر

بو تایدای قوچ وورلر

ددی یانوب علی کرم

قرمیزی تومان خورلر

قول ساری بویماخ ساری

ائلی ورگین ائلیمه گیدک تفرش ساری