دانلود آهنگ روزگار مهدی صدری |روزگار سنی ائلیدن هارا گدیم غم اولماسون

دانلود آهنگ روزگار مهدی صدری |روزگار سنی ائلیدن هارا گدیم غم اولماسون

دانلود آهنگ روزگار مهدی صدری

دانلود اهنگ ترکی روزگار

دانلود آهنگ عزیز دوسلار غم گورمسین

 

متن روزگار سنی ائلیدن 

روزگار سنی ائلیدن هارا گدیم غم اولماسون

دا منیم غمیم آز اولماز عزیز دوسلار غم گورمسن

غم گورمسین عزیز دوسلار غم گورمسن

دا منیم غمیم آز اولماز عزیز دوسلار غم گورمسن

دادی ای دلی گوینوم اولما ناشکر قارا گوزده توکمه یاشی

نینرم قوم قارداشی دار گونده یاروم اولماسون

دلی گوینوم اولما ناشکر قارا گوزده توکمه یاشی

نینرم قوم قارداشی دار گونده یاروم اولماسون

یار المسون دار گونده یاروم اولمسون

نینرم قوم قارداشی دار گونده یاروم اولماسون

نا حق یرده بلیم دویکدی گوز یاشومدان بحره توکدی

اوز المیده بیر باغ اکدیم دمیرم بارو اولماسون

نا حق یرده بلیم دویکدی گوز یاشومدان بحره توکدی

اوز المیده بیر باغ اکدیم دمیرم بارو اولماسون

یار المسون دار گونده یاروم اولمسون

نینرم قوم قارداشی دار گونده یاروم اولماسون

یتیم صیدی غمه باتما نامردین دوسلوغ قاتما

گوهری نادانا ساتما نینر خریدار اولماسون

یار المسون دار گونده یاروم اولمسون

نینرم قوم قارداشی دار گونده یاروم اولماسون

کانال تلگرام ما

فیلم خاکسپاری عاشیق مسیح الله رضایی 

فیلم روگار روزگار سنی ائلیدن