یادداشتی به بهانه تأیید حکم فرماندار ساوه | حکم فرماندار ساوه صادر شد

یادداشتی به بهانه تأیید حکم فرماندار ساوه | حکم فرماندار ساوه صادر شد

سرمایه اجتماعی یک فرماندار و چهار گام مقدماتی

یادداشتی به بهانه تأیید حکم فرماندار ساوه

به قلم : دکتر جعفر خوشروزاده

پس از مدت ها کش و قوس بلاخره حکم انتصاب فرمانداری ویژه جناب آقای الیاسی تایید شد و همراهی استاندار محترم و مجموعه وزارت کشور با خواست مردم ساوه در زمینه انتخاب یک فرماندار بومی برای این شهرستان قابل تقدیر است.

حمایت بخش عمده ای از مردم ، رسانه ها و نخبگان از فرماندار جوان ساوه در بازه زمانی بین صدور حکم سرپرستی تا تایید حکم وی به عنوان فرماندار ویژه شهرستان ساوه، سرمایه ای بی بدیل، اقتدار آور و صد البته “بالقوه” برای دوران مدیریت ایشان در شهرستان ساوه به شمار میآید.

از دیدگاه نگارنده این سطور، برای اینکه این سرمایه “بالقوه” و اجتماعی به دستاوردهای “بلفعل” تبدیل شود، لازم است فرماندار محترم شهرستان ساوه با رویکردی علمی و مبتنی بر مطالعه تجارب فرمانداران کامیاب و ناکام گذشته و به دور از گرفتاری در دام روزمره گی و پرهیز از مدیریت واکنشی و منفعلانه ، بصورت فعال و دانش محور، چهار گام مقدماتی در مدیریت شامل”نیاز سنجی” ،”الویت بندی” ،”مانع شناسی” و “راهکار یابی” را در دستور کار خود قرار دهد.

به این معنا که فرماندار محترم در فرصتی معلوم و محدود در کنار انجام وظایف روزمره ، بخش عمده ای از انرژی و وقت خود را بر روی چهار گام اساسی اما مقدماتی، به شرح زیل متمرکز کند.

الف: “سنجش” و شناسایی نیازها ، مشکلات و معضلات شهرستان از طریق ایجاد سازوکاری مناسب برای دریافت نظرات و پیشنهادات مردم ، نخبگان و رسانه ها در این زمینه

ب: اهم و مهم کردن و “اولویت بندی” نیازها و مشکلات موجود در شهرستان و بررسی میزان ضرورت هر کدام از این مشکلات

ج: بررسی و یافتن و شناسایی “موانع” و چالش احتمالی پیش روی رفع این مطالبات و نیازها

د: و در نهایت یافتن “راهکارها” و راه حل های قابل حصول برای رفع این موانع و جامه عمل پوشاندن به نیازها و مطالبات موجود

بدون شک با برداشتن این چهار گام استاندارد و علمی در این برهه، و عملی کردن آن در طول دوره مسئولیت، می توان کارنامه ای موفق از فرماندار شهر در زمینه جبران عقب ماندگی های تاریخی ، ایجاد زمینه رشد و شکوفایی واقعی و رساندن شهرستان ساوه به جایگاهی که استحقاق آن دارد ، انتظار داشت.

بدون تردید در این مسیر “پشتوانه مردمی” و همراهی و حمایت رسانه ها و نخبگان, نیل به این اهداف تعیین شده را بیش از پیش ممکن و میسر خواهد ساخت.